• Wat is ITP?

    Wat is ITP ; ITP staat voor Ideopatische Trombocythopenische Purpura. Ideopatisch = Oorzaak onbekend Trombocyten = Bloedplaatjes Penie = Laag / Tekort Purpura = Blauwe Plekken. Bij ITP heb je antistoffen in je…